Polityka prywatności

//Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych
Rafał Czarnecki prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fitness Extreme z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim przy ul. Bohaterów Westerplatte 11, NIP 9741775796 REGON 341297817.

Kontakt do administratora danych osobowych
adres e-mail: fitness.extreme@op.pl
adres pocztowy: ul Rodła 6, 64-920 Piła

Skąd mamy Twoje dany?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z prowadzoną przez nas działalnością rekreacyjno-sportową, bądz zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • korzystania z usług klubu tj. korzystania z siłowni, udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sporotowo – rekreacyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • umożliwienia kontaktu w celu poinformowana cię o statusie załatwianej sprawy.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś. Oświadczenie o wycofaniu zgody możesz też przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych na formularzach służących do założenia karty członkowskiej oraz do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas zajęciach rekreacjno-sportowych. Zakres zbieranych przez nas danych nie wykracza poza zwykłe dane tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i mail. Jeśli z jakoegoś powodu nie podasz nam wymaganych danych osobowych, nie będziesz mógł wziąć udziału w zajęciach lub wydarzeniu które wymagają podania takich danych oraz nie będziesz mógłskorzystać z preferencji wynikających z posiadania karty członkowskiej. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowyh do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi: obsługi hostingowej, obsługi IT, płatnicze.

Podstawa przetwarzania danych
W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • masz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas określony w stosowanych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
2018-08-29T07:31:39+02:00